CATALOGUE GÁY ĐÓNG ĐINH TẠI HẢI DƯƠNG

Giá: liên hệ

Kỹ thuật in: Digital/Offset
Chất liệu giấy: Couches
Kỹ thuật gia công: Cắt, đóng gáy kim loại, kiểm đếm thành phẩm
Chủ đề: Hiện đại, Đơn giản