Catalogue là gì ? Những đặc trưng cơ bản về Catalogue tại Hải Dương

Giá: liên hệ

Cấu tạo của Catalogue

Thiết kế catalogue được kết hợp bởi nhiều thành phần các nhau. Một số thành phần luôn được sử dụng như ảnh bìa trước, bảng nội dung, và ảnh bìa sau. Các thành phần khác phụ thuộc vào yêu cầu của dự án:

  • Ảnh bìa trước

  • Trang giới thiệu: Mô tả, quảng cáo

  • Bảng nội dung: Phần, đề mục, số trang, các danh mục chính

  • Các trang: Thông tin, ảnh sản phẩm, dịch vụ

  • Trang cuối: Mô tả, quảng cáo, ghi chú

  •  Ảnh bìa sau